เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
สถาบันสรรค์งานศิลป์
(จักร พิชัยศรทัต)
(1)
ยืนยันตัวตนแล้ว
จากงานฝีมือและงานศิลปะที่ชื่นชอบ เมื่อฝึกฝนและคิดว่ามีประสบการณ์มากพอแล้ว จึงอยากถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ เพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกเอง
สอนจบแล้ว (ครั้ง)
1
(ครั้ง)
เรียนแล้ว (คน)
3
(คน)
จำนวนรีวิว
1
ติดตามแล้ว
10
Class ที่เปิดสอน (4)