ครูปอย แกรมมี่
(ภรภัทร วทัญญุตาพงศ์)
(1)
ยืนยันตัวตนแล้ว
ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้อง Grammy หลายคน ทำให้คุณร้องเพลงได้ โดยไม่ต้องพึ่งพรสวรรค์