นพวรรณ จุลกนิษฐ
(นพวรรณ จุลกนิษฐ)
ยังไม่ยืนยันตัวตน
ผู้หลงใหลสีสันของโลกออนไลน์และปั้น จ๊อบส์ ดีบี ดาวเด่นคู่ตลาดงานไทย