ผู้กองเบนซ์ - Capt.Benz
(สี่ทิศ อ่ำถนอม)
ยังไม่ยืนยันตัวตน
มี idea แต่ไร้ i do ก็อยู่เฉยๆ ดีกว่า
สอนจบแล้ว (ครั้ง)
0
(ครั้ง)
เรียนแล้ว (คน)
0
(คน)
จำนวนรีวิว
0
ติดตามแล้ว
0
Class ที่เปิดสอน (1)