บ.ก.ซัน – ธัญลักษณ์ เตชศรีสุธี
(ธัญลักษณ์ เตชศรีสุธี)
ยังไม่ยืนยันตัวตน
บรรณาธิการ ผู้บริหารและก่อตั้ง สำนักพิมพ์ Let’s Comic’ มากว่า 10 ปี ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการ์ตูน และ ศิลปินดังมากมาย