เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

แนะนำการใช้งาน

 

ทั่วไป/การใช้งานเบื้องต้น

 • สมาชิก TeachPot จะสามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ บนเว็บไซต์ เช่น ลงทะเบียนเรียน ให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีที่นั่งว่าง กดติดตามคลาสที่สนใจ หรือสมัครเป็นผู้สอน
 • สมัครเป็นสมาชิก TeachPot ฟรี! เพียงลงทะเบียนง่ายๆ โดยใช้อีเมลหรือบัญชี Facebook
  • กรุณาระบุชื่อจริง นามสกุลจริง เพศ และวันเกิด เพื่อใช้ยืนยันการเข้าเรียน (ในกรณีที่ผู้สอนกำหนด)
  • ไม่สามารถแก้ไขอีเมลที่ให้ไว้ได้ (ในกรณีที่จำเป็น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล) 

หมายเหตุ: สมาชิกจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์เท่านั้น

 • กรุณายืนยันอีเมลเมื่อสมัครสมาชิก TeachPot หรือ ก่อนการสมัครเป็นผู้สอน
 • ยืนยันอีเมลตอนสมัครสมาชิก: คลิกที่ปุ่ม [ยืนยันอีเมล] ในอีเมลที่ได้รับ
 • ยืนยันอีเมลก่อนการสมัครเป็นผู้สอน: เข้าไปที่หน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ในเมนูของฉัน) กดปุ่ม [ส่งอีเมลยืนยันอีกครั้ง] และคลิกที่ปุ่ม [ยืนยันอีเมล] ในอีเมลที่ได้รับ
  • สำหรับการใช้งานบน PC – เข้าไปที่เมนู [ชื่อผู้เรียน] ที่มุมขวาบน เลือก [เมนูของฉัน] และกดปุ่ม [แก้ไข] เพื่อเข้าไปที่หน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
  • สำหรับการใช้งานบน Mobile – เข้าไปที่ [เมนูของฉัน] ที่อยู่บนเมนูบาร์สีดำด้านบน และกดปุ่ม [แก้ไข] เพื่อเข้าไปที่หน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

หมายเหตุ: ไม่ต้องยืนยันอีเมลในกรณีที่สมัครสมาชิกผ่าน Facebook หรือผ่าน link ในอีเมลที่แจ้งว่ามีเพื่อนชวนมาเรียน

 • กรุณายืนยันตัวตนเมื่อต้องการสมัครเป็นผู้สอน
 • เข้าไปที่ [เมนูของฉัน] และกดปุ่ม [คลิกเพื่อยืนยันตัวตน] หรือ กดปุ่ม [แก้ไข] เพื่อเข้าไปที่ส่วนยืนยันตัวตน
  • สำหรับการใช้งานบน PC – เข้าไปที่เมนู [ชื่อผู้เรียน] ที่มุมขวาบนและเลือก [เมนูของฉัน]
  • สำหรับการใช้งานบน Mobile – เข้าไปที่ [เมนูของฉัน] ที่อยู่บนเมนูบาร์สีดำด้านบน
 • อัพโหลดรูปหลักฐานการยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขต่อไปนี้
  • รูปถ่ายตนเองคู่กับบัตรประชาชน
  • รูปบัตรประชาชน
 • เมื่อส่งหลักฐานเรียบร้อยแล้ว กรุณารอทีมงาน TeachPot ตรวจสอบและยืนยันกลับภายใน 2-3 วันทำการ

หมายเหตุ: ไฟล์รูปภาพขนาดไม่เกิน 4 MB รูปแบบ JPG หรือ PNG เท่านั้น

(สำหรับผู้เรียน)

 • ระบบคิดค่าทำรายการลงทะเบียนเรียนคิดเป็นร้อยละ 2 ของราคาสุทธิ
 • ผู้เรียนจะได้รับยกเว้นค่าทำรายการลงทะเบียน ในกรณีที่ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ TeachPot

หมายเหตุ: วิธีชำระเงินมี 2 แบบ คือ โอนเงินผ่านธนาคารและชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

(สำหรับผู้สอน)

 • กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนค่าใช้บริการระบบ TeachPot ที่เรียกเก็บจากผู้สอน

 • หากลืมรหัสผ่าน กรุณากดปุ่ม [ลืมรหัสผ่าน?] ในหน้าเข้าสู่ระบบ และระบุอีเมลที่ใช้ในการสมัครสมาชิก TeachPot เพื่อรับอีเมลสำหรับการรีเซ็ตรหัสผ่าน
 • เปิดอีเมลและคลิกที่ปุ่ม [ตั้งค่ารหัสผ่าน]
 • เมื่อหน้าต่างใหม่เปิดขึ้น กรุณากรอกรหัสผ่านใหม่และกดปุ่ม [ตั้งค่ารหัสผ่าน]

 

สำหรับผู้เรียน

 • สามารถค้นหาข้อมูลคลาสเรียนได้โดยไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิก
 • จากหน้าแรกของเว็บไซต์ – สามารถเลือกหมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อยที่แสดงไว้
 • จากหน้า [Class เรียน] – สามารถเพิ่มตัวกรองหมวดหมู่ พื้นที่ และ/หรือวันเวลาได้
  • สำหรับการใช้งานบน PC – เข้าไปที่เมนู [Class เรียน] และใช้เมนูปรับแต่งการค้นหาในคอลัมน์ด้านซ้าย
  • สำหรับการใช้งานบน Mobile – เข้าไปที่เมนู [Class เรียน] และกดปุ่ม [ปรับแต่งการค้นหา] ที่มุมบนขวา (ใต้ [เมนูของฉัน])

 • การเข้าสู่เมนูของฉัน
  • สำหรับการใช้งานบน PC – เข้าไปที่เมนู [ชื่อผู้เรียน] ที่มุมขวาบนและเลือก [เมนูของฉัน]
  • สำหรับการใช้งานบน Mobile – เข้าไปที่ [เมนูของฉัน] ที่อยู่บนเมนูบาร์สีดำด้านบน
 • ในเมนูของฉัน ระบบจะแสดงคลาสต่างๆ ดังนี้

1) คลาสที่เคยเรียนแล้ว – สามารถรีวิวคลาสจากประสบการณ์ตรง เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนอื่นที่สนใจเรียนคลาสเดียวกันนี้ ตลอดจนเป็นกำลังใจและเป็นแนวทางให้ผู้สอนได้พัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

2) คลาสที่กำลังจะเรียน – แสดงสถานะของคลาสต่างๆ ที่คุณได้ลงทะเบียนเรียนไว้

a. รอการเรียน

 

การลงทะเบียนและชำระเงินเสร็จสิ้น คุณสามารถเข้าเรียนตามวัน-เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้

b. รอการตรวจสอบ

 

กรณีชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร เมื่อแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะตรวจสอบและยืนยันการชำระเงินภายใน 6-24 ชั่วโมง

c. รอการชำระเงิน

 

กรณีชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร เมื่อทำรายการโอนเงินสำเร็จแล้ว กรุณากดปุ่ม [แจ้งชำระเงิน] ภายในเวลาที่กำหนดไว้

d. ตอบรับแล้ว

 

แสดงรายการที่ผู้สอนตอบรับตารางเรียนที่คุณเสนอ (วัน-เวลา และสถานที่) แล้ว กรุณากดปุ่ม [ลงทะเบียนเรียน] และชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดไว้

3) คลาสที่กำลังติดตาม – สามารถดูข้อมูลของคลาสต่างๆ ที่กดติดตามว่าผู้สอนมีการเปิดตารางสอนใหม่ในวัน-เวลาที่คุณสะดวกเข้าเรียนหรือไม่ 

 • ในหน้าข้อมูลคลาส กรุณากดปุ่ม [ลงทะเบียนเรียน] เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินดังต่อไปนี้

1) ตรวจสอบรายการจอง

 • ตรวจสอบรายละเอียดการจอง
 • ใช้คะแนน T-Points เป็นส่วนลด (ถ้ามี)
 • กรณีลงทะเบียนเรียนหลายคน กรุณาใส่อีเมลของเพื่อนที่จะเข้าร่วมเรียนกับคุณ เพื่อดึงเพื่อนของคุณเข้ามาในระบบ TeachPot

หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้คะแนน T-Points เป็นส่วนลดสำหรับค่าทำรายการลงทะเบียนได้

2) เลือกวิธีการชำระเงิน

 • เลือกชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารหรือชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และกดปุ่ม [ยืนยันการจอง]
 • กรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต กรุณาใส่ข้อมูลบัตรเครดิตก่อนกดปุ่ม [ยืนยันการจอง]

หมายเหตุ: ผู้เรียนจะได้รับยกเว้นค่าทำรายการลงทะเบียน (ร้อยละ 2 ของราคาสุทธิ) ในกรณีที่ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ TeachPot

3) เสร็จสิ้นการจอง

 • กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร – กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่กำหนด และแจ้งการโอนเงิน พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านทางเว็บไซต์ โดยเข้าไปที่ [เมนูของฉัน] > [กำลังจะเรียน] > [รอการชำระเงิน] ภายในเวลา 12:00 น. ของวันถัดไป
 • กรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต – การลงทะเบียนและชำระเงินเสร็จสิ้น คุณสามารถตรวจสอบสถานะของคลาสได้ โดยเข้าไปที่ [เมนูของฉัน] > [กำลังจะเรียน] > [รอการเรียน]

หมายเหตุ: หากผู้เรียนไม่ได้แจ้งชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด (แม้ว่าจะโอนเงินเรียบร้อยแล้ว) ระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนเรียนโดยอัตโนมัติ และผู้เรียนจะต้องติดต่อทีมงาน TeachPot ก่อนดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่

 • ในหน้าข้อมูลคลาส กรุณากดปุ่ม [เสนอตารางเรียน] เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเสนอตารางเรียนดังต่อไปนี้

1) ผู้เรียนเสนอตารางเรียน

 • สามารถเสนอวัน-เวลาได้ 3 ทางเลือก ตามลำดับความต้องการ
 • เสนอสถานที่ตามแนวทางที่ผู้สอนกำหนดไว้
 • เลือกจำนวนผู้เรียนทั้งหมดสำหรับตารางเรียนนั้นๆ (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากจะต้องเสนอตารางเรียนใหม่)
 • เขียนข้อความถึงผู้สอน เช่น คำถามเกี่ยวกับระดับความรู้ของผู้เรียน เสนอสถานที่อื่นๆ ที่สะดวก เป็นต้น

2) ผู้สอนตอบรับตารางเรียน

 • ผู้สอนจะตอบรับ/ปฎิเสธตารางเรียนที่เสนอ ภายในเวลา 23:59 น. ของวันถัดไป โดยระบบจะแจ้งผลการตอบรับ/ปฎิเสธผ่านเมนูแจ้งเตือนของผู้เรียน
 • คุณสามารถตรวจสอบสถานะของคลาสได้ โดยเข้าไปที่ [เมนูของฉัน] > [กำลังจะเรียน] > [ตอบรับแล้ว]

หมายเหตุ: หากผู้สอนไม่ได้ตอบรับ/ปฎิเสธภายในเวลาที่กำหนด (ซึ่งจะขึ้นข้อความในเมนูแจ้งเตือนของผู้เรียน) ระบบจะลบข้อเสนอตารางเรียนโดยอัตโนมัติ กรุณาเสนอตารางเรียนใหม่หรือติดต่อผู้สอน

3) ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่กำหนด

 • เมื่อผู้สอนตอบรับตารางเรียนที่คุณเสนอ กรุณากดปุ่ม [ลงทะเบียนเรียน] ในหน้า [เมนูของฉัน] > [กำลังจะเรียน] > [ตอบรับแล้ว] ภายในเวลา 23:59 น. ของวันถัดจากวันที่ผู้สอนตอบรับ เช่น ผู้เรียนเสนอตารางเรียนเมื่อวันอังคาร เวลา 17:00 น.
  • กรณีที่ 1 ผู้สอนตอบกลับภายในว้นเดียวกัน – ผู้เรียนจะต้องกดปุ่ม [ลงทะเบียนเรียน] ภายในวันพุธ เวลา 23:59 น.
  • กรณีที่ 2 ผู้สอนตอบกลับเมื่อวันพุธ – ผู้เรียนจะต้องกดปุ่ม [ลงทะเบียนเรียน] ภายในวันพฤหัส เวลา 23:59 น.
 • ตรวจสอบรายละเอียดการจอง
 • ใช้คะแนน T-Points เป็นส่วนลด (ถ้ามี)
 • กรณีลงทะเบียนเรียนหลายคน กรุณาใส่อีเมลของเพื่อนที่จะเข้าร่วมเรียนกับคุณ เพื่อดึงเพื่อนของคุณเข้ามาในระบบ TeachPot

หมายเหตุ: หากผู้เรียนไม่ได้กดปุ่ม [ลงทะเบียนเรียน] ภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะลบตารางเรียนที่สร้างขึ้นแล้วโดยอัตโนมัติ 

4) เลือกวิธีการชำระเงิน

 • เลือกชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารหรือชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และกดปุ่ม [ยืนยันการจอง]
 • กรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต กรุณาใส่ข้อมูลบัตรเครดิตก่อนกดปุ่ม [ยืนยันการจอง]

หมายเหตุ: ผู้เรียนจะได้รับยกเว้นค่าทำรายการลงทะเบียน (ร้อยละ 2 ของราคาสุทธิ) ในกรณีที่ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ TeachPot

5) เสร็จสิ้นการจอง

 • กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร – กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่กำหนด และแจ้งการโอนเงิน พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านทางเว็บไซต์ โดยเข้าไปที่ [เมนูของฉัน] > [กำลังจะเรียน] > [รอการชำระเงิน] ภายในเวลา 12:00 น. ของวันถัดไป
 • กรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต – การลงทะเบียนและชำระเงินเสร็จสิ้น คุณสามารถตรวจสอบสถานะของคลาสได้ โดยเข้าไปที่ [เมนูของฉัน] > [กำลังจะเรียน] > [รอการเรียน]

หมายเหตุ: หากผู้เรียนไม่ได้แจ้งชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด (แม้ว่าจะโอนเงินเรียบร้อยแล้ว) ระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนเรียนโดยอัตโนมัติ และผู้เรียนจะต้องติดต่อทีมงาน TeachPot ก่อนดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่

 • เมื่อมีผู้ลงทะเบียนเรียนเต็มแล้ว คุณสามารถกดปุ่ม [แจ้งเตือนเมื่อมีที่นั่งว่าง] เพื่อให้ระบบส่งข้อความแจ้งไปยังอีเมลของคุณ หากตารางเรียนที่คุณสนใจมีการเปิดที่นั่งเพิ่มเติมหรือมีการยกเลิกที่นั่ง (ลงทะเบียนแต่ไม่ได้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด)
 • ทั้งนี้ ฟังก์ชั่นแจ้งเตือนเมื่อมีที่นั่งว่างไม่ใช่ระบบ waitlist และเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนจะเป็นแบบ first come, first served (ผู้ที่ลงทะเบียนและชำระเงินก่อนจะมีสิทธิ์ได้เรียนก่อน)

 • เมื่อคุณสนใจคลาสเรียน แต่ไม่สะดวกเข้าเรียนตามตารางเรียนที่มีอยู่ คุณสามารถกดปุ่ม [ติดตาม Class นี้] เพื่อให้ระบบขึ้นข้อความในเมนูแจ้งเตือนและส่งข้อความไปยังอีเมลของคุณ หากคลาสที่คุณสนใจมีการเปิดตารางสอนใหม่
 • สามารถดูรายการคลาสที่ติดตามทั้งหมดได้ โดยเข้าไปที่ [เมนูของฉัน] > [กำลังติดตาม]
 • หากต้องการยกเลิกการติดตาม กรุณาเข้าไปที่หน้าข้อมูลคลาสและกดปุ่ม [กำลังติดตาม] 1 ครั้ง

 • พิเศษ! แทนคำขอบคุณจาก TeachPot ผู้เรียนจะได้รับคะแนน T-Points เพื่อใช้เป็นส่วนลดสำหรับการลงทะเบียนเรียนครั้งต่อไป เมื่อเขียนความคิดเห็นความยาวตั้งแต่ 80 ตัวอักษรขึ้นไป
 • คะแนน T-Points ที่ได้รับจะเท่ากับร้อยละ 2 ของจำนวนเงินที่ชำระทั้งสิ้น สูงสุดไม่เกิน 50 คะแนนต่อการเขียนความคิดเห็น 1 ครั้ง
 • กรุณาเขียนรีวิวด้วยถ้อยคำสุภาพและให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ (constructive feedback)
 • การเขียนรีวิวจากประสบการณ์การเรียนของคุณ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนคนอื่นๆ ช่วยพัฒนาการสอนของผู้สอน และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่สังคมแห่งการเรียนรู้นี้

หมายเหตุ: การให้คะแนนหรือเขียนแค่หัวข้อความคิดเห็นจะไม่เข้าข่ายเงื่อนไขการได้รับคะแนน T-Points ข้างต้น

 • ผู้เรียนสามารถขอใบเสร็จรับเงินจากผู้สอนได้โดยตรง โดยระบบจะส่งรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนและช่องทางการติดต่อผู้สอน ไปยังอีเมลที่ผู้เรียนระบุไว้ หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • กรุณาติดต่อผู้สอนเกี่ยวกับการออกใบเสร็จล่วงหน้า เพื่อให้ผู้สอนจัดเตรียมใบเสร็จและนำไปให้ผู้เรียน ณ วันที่เรียน

หมายเหตุ: สามารถขอใบเสร็จรับเงินในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น (ไม่มีรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย)

 • คะแนน T-Points เป็นคะแนนสะสมที่สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับการลงทะเบียนเรียนผ่าน TeachPot เท่านั้น
 • สามารถใช้คะแนน T-Points ได้ทุกๆ 50 คะแนน แต่ไม่เกิน 250 บาทต่อการใช้ 1 ครั้ง (1 คะแนน = 1 บาท) (เศษคะแนนไม่ถึง 50 คะแนน ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดได้)
 • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนคะแนน T-Points เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้บัญชีผู้ใช้อื่นได้
 • คะแนน T-Points มีระยะเวลาใช้งาน 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออก

 • หลังจากที่ชำระเงินแล้ว ไม่ว่าจะโดยการโอนเงินผ่านธนาคารหรือผ่านบัตรเครดิต ผู้เรียนจะไม่สามารถยกเลิกรายการลงทะเบียนเรียนได้ (TeachPot ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)

หมายเหตุ: กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร – หากผู้เรียนไม่ได้ชำระเงินและแจ้งการโอนเงินผ่านทางเว็บไซต์ ภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะยกเลิกรายการลงทะเบียนเรียนโดยอัตโนมัติ

 • เข้าไปที่ [เมนูของฉัน] และกดปุ่ม [แก้ไข]
  • สำหรับการใช้งานบน PC – เข้าไปที่เมนู [ชื่อผู้เรียน] ที่มุมขวาบนและเลือก [เมนูของฉัน]
  • สำหรับการใช้งานบน Mobile – เข้าไปที่ [เมนูของฉัน] ที่อยู่บนเมนูบาร์สีดำด้านบน
 • สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อที่แสดงบนเว็บไซต์ รูปโปรไฟล์ รหัสผ่าน จังหวัดที่คุณอยู่ หัวข้อที่คุณสนใจ หรือการตั้งค่าเบื้องต้นต่างๆ ในเมนูของฉัน
 • กรุณาระบุชื่อจริง นามสกุลจริง เพศ และวันเกิด เพื่อใช้ยืนยันการเข้าเรียน (ในกรณีที่ผู้สอนกำหนด)
 • ไม่สามารถแก้ไขอีเมลที่ให้ไว้ได้ (ในกรณีที่จำเป็น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล)

 

สำหรับผู้สอน

สมาชิก TeachPot สามารถสมัครเป็นผู้สอนและเปิดคลาสสอนได้ง่ายๆใน 3 ขั้นตอน ดังนี้

1) สมัครเป็นผู้สอน

 • ยืนยันตัวตนและยืนยันอีเมล ผ่านทาง [เมนูผู้เรียน] ก่อนสมัครเป็นผู้สอน
 • เข้าไปที่เมนู [ร่วมสอนกับเรา] และกดปุ่ม [สมัครเป็นผู้สอน]
 • สร้างโปรไฟล์ผู้สอน โดยการอัพโหลดรูปโปรไฟล์และใส่ข้อมูลจริงเกี่ยวกับผู้สอน

หมายเหตุ: คุณสามารถกดปุ่ม ​[สมัครเป็นผู้สอน >] ได้หลังจากที่ทีมงาน ​TeachPot ตรวจสอบหลักฐานการยืนยันตัวตนของคุณเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

2) สร้างคลาส

 • เข้าไปที่ [เมนูผู้สอน] และกดปุ่ม [+สร้าง Class ใหม่]
 • เลือกประเภทของคลาสและจำนวนครั้งที่เรียน และใส่ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลาส เช่น เนื้อหาที่สอน สิ่งที่ต้องเตรียมมา ราคาค่าเรียนโดยประมาณ เป็นต้น

3) สร้างตารางสอน

 • สามารถสร้างตารางสอนหลังจากที่คลาสได้รับการอนุมัติแล้ว
 • เข้าไปที่ [เมนูผู้สอน] และกดปุ่ม [+เพิ่มตารางสอน]
 • กำหนดวัน-เวลา สถานที่เรียน และใส่ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตารางสอน เช่น ระยะเวลาที่เปิดรับลงทะเบียนเรียน จำนวนผู้เรียนที่เปิดรับ ราคาค่าเรียนจริง ส่วนลด Early Bird ตัวเลือกราคาพิเศษอื่นๆ เป็นต้น
  • คลาสแบบทั่วไป – ผู้สอนระบุวัน-เวลาและสถานที่ที่แน่นอน (โดยผู้สอนจะต้องจองสถานที่สำหรับวันและเวลาดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว)
  • คลาสแบบส่วนตัว – ผู้สอนกำหนดตารางวัน-เวลาและสถานที่ที่สะดวกคร่าวๆ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนเสนอวัน-เวลาและสถานที่เรียน

รายละเอียด

คลาสแบบทั่วไป

ครั้งเดียวจบ

เรียนหลายครั้ง

จำนวนครั้งที่สอน

1 ครั้ง

2-10 ครั้ง

(ภายใน 6 เดือน)

วัน-เวลา

ผู้สอนระบุวัน-เวลาที่แน่นอน

ผู้สอนระบุวัน-เวลาที่แน่นอน

สถานที่เรียน

ผู้สอนระบุสถานที่แน่นอนและจองสถานที่ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว

ผู้สอนระบุสถานที่แน่นอนและจองสถานที่ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว

ผู้เรียนเสนอตารางเรียน

X

X

จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

จำนวนผู้เรียนทั้งหมด

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

ส่วนลด Early Bird

ตัวเลือกชวนเพื่อนมาเรียน

ตัวเลือกพิเศษอื่นๆ

หมายเหตุ

รับโอนรายได้จากการสอน หลังจากสอนครั้งสุดท้าย

 

รายละเอียด

คลาสแบบส่วนตัว

จำนวนครั้งที่สอน

1 ครั้ง

วัน-เวลา

ผู้สอนกำหนดตารางวัน-เวลาที่สามารถสอนได้คร่าวๆ

สถานที่เรียน

ผู้สอนกำหนดพื้นที่หรือแนวทางของสถานที่ที่สะดวก

ผู้เรียนเสนอตารางเรียน

ผู้เรียนเสนอวัน-เวลา 3 ทางเลือก และสถานที่ให้ผู้สอนพิจารณา

จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน

1 คน

จำนวนผู้เรียนทั้งหมด

ไม่เกิน 5 ที่นั่ง

ส่วนลด Early Bird

X

ตัวเลือกชวนเพื่อนมาเรียน

ตัวเลือกพิเศษอื่นๆ

X

หมายเหตุ

ผู้เรียนต้องยืนยันตัวตนก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้

 • เข้าไปที่ส่วนร่วมสอนกับเรา และกดปุ่ม [สมัครเป็นผู้สอน >]
  • สำหรับการใช้งานบน PC – เข้าไปที่เมนู [ร่วมสอนกับเรา] ที่อยู่ด้านบน
  • สำหรับการใช้งานบน Mobile – เข้าไปที่เมนูมุมบนขวา hamburger_menu (ถัดจากช่อง [ค้นหา Class]) และเลือกเมนู [ร่วมสอนกับเรา]
 • อัพโหลดรูปที่ต้องการใช้สำหรับโปรไฟล์ผู้สอน
  • เป็นรูปผู้สอนตัวจริง ถ่ายเดี่ยว เห็นหน้าผู้สอนชัดเจน
  • ไฟล์รูปภาพขนาดไม่เกิน 4 MB รูปแบบ JPG หรือ PNG เท่านั้น
 • ใส่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผู้สอนให้ครบถ้วน และกดปุ่ม [สมัครเป็นผู้สอน]
  • กรุณาระบุชื่อจริง นามสกุลจริง เพื่อใช้ในการตรวจสอบ การรับโอนรายได้จากการสอน และงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

เข้าไปที่ [เมนูผู้สอน] และกดปุ่ม [+ สร้าง Class ใหม่]

 • สำหรับการใช้งานบน PC – เข้าไปที่เมนู [ชื่อผู้เรียน] ที่มุมขวาบนและเลือก [เมนูผู้สอน]
 • สำหรับการใช้งานบน Mobile – เข้าไปที่เมนูมุมบนขวา hamburger_menu (ถัดจากช่อง [ค้นหา Class]) และเลือก [เมนูผู้สอน]

1) เลือกประเภทของคลาสเรียน

 • เมื่อกดปุ่ม [สร้าง Class] แล้ว ผู้สอนจะไม่สามารถแก้ไขประเภทคลาสและจำนวนครั้งของคลาสที่กำหนดแล้วได้

2) ใส่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคลาสให้ครบถ้วน

 • ราคาค่าเรียนโดยประมาณที่กำหนดในขั้นตอนการสร้างคลาสนี้จะแสดงในหน้าข้อมูลคลาสกรณีที่คลาสยังไม่มีตารางสอนเท่านั้น
 • ผู้สอนสามารถกำหนดราคาค่าเรียนจริงของแต่ละตารางสอนในขั้นตอนการสร้างตารางสอน (ขั้นตอนต่อไป)
 • ทั้งนี้ หากมีการปรับขึ้นค่าเรียนของคลาสจนถึงระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้มาก ทีมงานของ TeachPot อาจติดต่อผู้สอนเพื่อขอให้พิจารณาการสร้างคลาสใหม่

3) อัพโหลดรูปที่ต้องการใช้เป็นรูปประกอบของคลาส

 • ไฟล์รูปภาพจำนวน 2 รูปขึ้นไป (ขนาดไม่เกิน 4 MB รูปแบบ JPG หรือ PNG เท่านั้น)

4) ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลต่างๆ ใส่เครื่องหมายถูกหน้าตัวเลือก “ฉันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข…” และกดปุ่ม [สร้าง Class] (หรือ กดปุ่ม [ดูตัวอย่างและสร้าง Class] และยืนยันโดยการกดปุ่ม [สร้าง Class] อีกครั้ง)

หมายเหตุ: คลาสที่สร้างครั้งแรกจะได้รับพิจารณาการอนุมัติหลังจากที่ผู้สอนได้ยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น

 • หลังจากคลาสที่สร้างได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้สอนสามารถสร้างตารางสอนได้ โดยเข้าไปที่ [เมนูผู้สอน] และกดปุ่ม [+เพิ่มตารางสอน]

1) กำหนดวัน-เวลาสอนและระยะเวลาที่เปิดรับลงทะเบียนเรียน

 • วัน-เวลาเรียนจะต้องไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่สร้างตารางสอน
 • สามารถเปิดรับลงทะเบียนได้จนถึง 2 วันก่อนวันเรียน

2) กำหนดสถานที่สอน

 • สามารถให้ระบบใส่รายละเอียดของตารางสอนครั้งล่าสุดโดยอัตโนมัติ โดยใส่เครื่องหมายถูกหน้าตัวเลือก “ใช้รายละเอียดของตารางสอนครั้งล่าสุด”
 • กรณีมีพื้นที่ใกล้เคียง สามารถเลือกพื้นที่ได้มากกว่า 1 พื้นที่ (ทั้งนี้ ควรเลือกพื้นที่ที่ใกล้สถานที่สอนมากที่สุดก่อน และไม่ควรเกิน 3 พื้นที่)

3) กำหนดจำนวนผู้เรียนที่เปิดรับทั้งหมด

4) กำหนดราคาค่าเรียนปกติต่อที่นั่ง

5) กำหนดรายละเอียดของการลงทะเบียนเรียนแบบ Early Bird (ถ้ามี)

 • ใส่เครื่องหมายถูกหน้าตัวเลือก “ส่วนลด Early Bird”
 • กำหนดจำนวนผู้เรียน Early Bird และราคาค่าเรียน Early Bird
 • ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่ให้ราคา Early Bird ได้

6) เพิ่มตัวเลือกราคาพิเศษชวนเพื่อนมาเรียน (ถ้ามี)

 • เป็นตัวเลือกราคาพิเศษสำหรับการลงทะเบียนเรียนเป็นกลุ่ม (2-5 ที่นั่ง)
 • ใส่เครื่องหมายถูกหน้าตัวเลือก “ชวนเพื่อนมาเรียน”
 • ชื่อตัวเลือก กำหนดจำนวนผู้เรียน และราคาพิเศษต่อที่นั่ง

7) เพิ่มตัวเลือกราคาพิเศษแบบอื่นๆ (ถ้ามี)

 • เป็นตัวเลือกราคาพิเศษสำหรับสินค้าหรือบริการเสริมอื่นๆ (ทั้งนี้ จะไม่เหมาะสำหรับสินค้าหรือบริการที่มีจำนวนจำกัด เช่น ที่นั่งพิเศษที่มีจำนวนจำกัด เนื่องจากไม่สามารถระบุจำนวนรายการที่มีได้)
 • ใส่เครื่องหมายถูกหน้าตัวเลือก “ตัวเลือกแบบอื่นๆ”
 • ตั้งชื่อตัวเลือก ใส่ข้อความอธิบาย และราคาที่ต้องจ่ายเพิ่มต่อรายการ

8) ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลต่างๆ และกดปุ่ม [สร้างตารางสอน] (หรือ กดปุ่ม [ดูตัวอย่างตารางสอน] และยืนยันโดยการกดปุ่ม [สร้างตารางสอน] อีกครั้ง)

 • หลังจากที่กดปุ่ม [สร้างตารางสอน] แล้ว ผู้สอนจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลของตารางสอนได้อีก ยกเว้น การเพิ่ม/ลดจำนวนผู้เรียนที่เปิดรับ หรือ การเพิ่ม/ลดระยะเวลาที่เปิดรับลงทะเบียนเรียน เท่านั้น

***หมายเหตุ: ผู้สอนจำเป็นต้องดำเนินการจองสถานที่ที่กำหนดล่วงหน้า สำหรับวัน-เวลาที่ระบุไว้ในตารางสอน

 • หลังจากคลาสที่สร้างได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้สอนสามารถสร้างตารางวัน-เวลาคร่าวๆ ที่สะดวกสอนได้ โดยเข้าไปที่ [เมนูผู้สอน] และกดปุ่ม [+เพิ่มตารางสอน]

1) กำหนดเวลาที่ใช้ในการสอน

 • ระบุจำนวนชั่วโมงและนาทีที่ใช้ในการสอน
 • กรณีที่มีเวลาคาบเกี่ยวช่วงพัก กรุณาแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่าระยะเวลาที่กำหนดนั้นรวม/ไม่รวมช่วงพักทานอาหารหรือของว่างด้วย

2) กำหนดตารางวัน-เวลาในช่วงสัปดาห์ที่สามารถสอนได้

 • ใส่เครื่องหมายถูกหน้าตัวเลือกวัน กำหนดเวลาเริ่มและสิ้นสุด

3) กำหนดสถานที่สอนที่สะดวก

 • สามารถกำหนดตัวเลือกเป็นพื้นที่คร่าวๆ
 • กรุณาตกลงสถานที่จริงกับผู้เรียนอีกครั้งเมื่อมีการเสนอตารางเรียน (สามารถตารางเรียนที่ผู้เรียนเสนอมาได้ในส่วนจัดการคลาสของ [เมนูผู้สอน])

4) กำหนดราคาค่าเรียนปกติต่อที่นั่ง

5) เพิ่มตัวเลือกราคาพิเศษชวนเพื่อนมาเรียน (ถ้ามี)

 • เป็นตัวเลือกราคาพิเศษสำหรับการลงทะเบียนเรียนเป็นกลุ่ม (ไม่เกิน 5 ที่นั่ง โดยผ่านผู้ลงทะเบียน คนเดียว)
 • ใส่เครื่องหมายถูกหน้าตัวเลือก “ชวนเพื่อนมาเรียน”
 • ชื่อตัวเลือก กำหนดจำนวนผู้เรียน และราคาพิเศษต่อที่นั่ง

6) ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลต่างๆ และกดปุ่ม [สร้างตารางสอน] (หรือ กดปุ่ม [ดูตัวอย่างตารางสอน] และยืนยันโดยการกดปุ่ม [สร้างตารางสอน] อีกครั้ง)

 • เมื่อมีผู้เรียนเสนอตารางเรียน ผู้สอนจะสามารถตอบรับ/ปฎิเสธตารางเรียนที่เสนอ ภายในเวลา 23:59 น. ของวันถัดไป (หลังจากนั้น ระบบจะลบข้อเสนอตารางเรียนโดยอัตโนมัติ)
 • หากผู้สอนตอบรับตารางเรียนที่เสนอภายในเวลาที่กำหนดไว้ ระบบจะสร้างตารางสอนตามรายละเอียดวัน-เวลาที่ผู้สอนตอบรับ เพื่อให้ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนและชำระเงินตามขั้นตอนต่อไป

หมายเหตุ: หลังจากที่กดปุ่ม [สร้างตารางสอน] แล้ว ผู้สอนจะสามารถแก้ไขข้อมูลของตารางสอนได้ในกรณีที่ไม่มีข้อเสนอตารางเรียนที่ผู้สอนยังไม่ได้ตอบรับ/ปฏิเสธค้างอยู่ในระบบเท่านั้น

 • เข้าไปที่ระบบจัดการคลาส (ใน [เมนูผู้สอน]) เลือกคลาสที่ต้องการแก้ไข และกดปุ่ม [แก้ไข Class]
  • สำหรับการใช้งานบน PC – กดปุ่ม [ดูรายละเอียด Class] ที่มุมบนขวาของคลาสที่ต้องการแก้ไข
  • สำหรับการใช้งานบน Mobile – กดบริเวณที่มีเครื่องหมาย [>] ที่อยู่บนราคาโดยประมาณของคลาสที่ต้องการแก้ไข
 • แก้ไขข้อมูลของคลาสตามความเหมาะสม (โดยที่สาระสำคัญของคลาสไม่ควรแตกต่างจากที่มีอยู่เดิมมากจนเกินไป)
 • ไม่สามารถแก้ไขประเภทคลาสและจำนวนครั้งของคลาสที่กำหนดตอนสร้างคลาสได้
 • ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลต่างๆ ใส่เครื่องหมายถูกหน้าตัวเลือก “ฉันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข…” และกดปุ่ม [แก้ไข Class] (หรือ กดปุ่ม [ดูตัวอย่างและแก้ไข Class] และยืนยันโดยการกดปุ่ม [แก้ไข Class] อีกครั้ง)

 • เข้าไปที่ระบบจัดการคลาส (ใน [เมนูผู้สอน]) และเลือกตารางสอนที่ต้องการแก้ไข
 • ในส่วนจัดการตารางสอน กดปุ่ม [แก้ไข] (หรือปุ่ม [แก้ไขตารางสอน] สำหรับการใช้งานบน Mobile) ภายในส่วนสรุปข้อมูลตารางสอน
 • สามารถเพิ่ม/ลดจำนวนผู้เรียนที่เปิดรับ หรือ เพิ่ม/ลดระยะเวลาที่เปิดรับลงทะเบียนเรียน เท่านั้น
 • ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลต่างๆ และกดปุ่ม [แก้ไขตารางสอน] (หรือ กดปุ่ม [ดูตัวอย่างตารางสอน] และยืนยันโดยการกดปุ่ม [แก้ไขตารางสอน] อีกครั้ง)

การแก้ไขตารางวัน-เวลาที่ผู้สอนกำหนด

 • เข้าไปที่ระบบจัดการคลาส (ใน [เมนูผู้สอน]) และเลือกดูตารางวัน-เวลาที่ได้กำหนดไว้แล้ว (บรรทัดที่เขียนว่า “ให้น.ร.เลือกวัน”)
 • ในส่วนจัดการตารางสอน กดปุ่ม [แก้ไข] (หรือปุ่ม [แก้ไขตารางสอน] สำหรับการใช้งานบน Mobile) ภายในส่วนสรุปข้อมูลตารางสอน
 • แก้ไขข้อมูลตามความเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนเสนอตามวัน-เวลาและสถานที่ที่ผู้สอนสะดวก ทั้งนี้ จะไม่สามารถแก้ไขตารางสอนได้หากยังมีข้อเสนอตารางเรียนที่ผู้สอนยังไม่ได้ตอบรับ/ปฏิเสธ
 • ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลต่างๆ และกดปุ่ม [แก้ไขตารางสอน] (หรือ กดปุ่ม [ดูตัวอย่างตารางสอน] และยืนยันโดยการกดปุ่ม [แก้ไขตารางสอน] อีกครั้ง)

การแก้ไขตารางสอนที่ผู้เรียนเสนอมาและผู้สอนตอบรับแล้ว

 • หากต้องการแก้ไข กรุณาติดต่อทีมงาน TeachPot

 • เข้าไปที่ระบบจัดการคลาส (ใน [เมนูผู้สอน]) เลือกตารางสอนที่ต้องการ
 • ในส่วนจัดการตารางสอน คุณสามารถดูและพิมพ์รายชื่อของผู้ที่ลงทะเบียนเรียนแล้วตามสถานะการชำระเงิน (ชำระเงินแล้วหรือรอการชำระเงิน)

 • กรณีที่มีผู้เรียนติดต่อขอใบเสร็จ กรุณาจัดเตรียมใบเสร็จและนำไปให้ผู้เรียน ณ วันที่สอน

 • ใน [เมนูผู้สอน] เข้าไปที่ระบบจัดการรายได้ โดยเลือกแท็บ [สรุปรายได้] (หรือกดปุ่ม [สรุปรายได้] สำหรับการใช้งานบน Mobile) ที่อยู่ถัดลงมาจากส่วนข้อมูลสถิติของผู้สอน

1) ส่งข้อมูลสำหรับการขอโอนเงินผ่านระบบ ก่อนการส่งคำขอโอนรายได้จากการสอนครั้งแรก

ข้อมูลบัญชีธนาคารสำหรับการโอนเงิน

 • อัพโหลดรูปสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก ที่มีชื่อบัญชีธนาคารตรงกันกับชื่อ-นามสกุลจริงของผู้สอนในบัตรประชาชน (ไฟล์รูปภาพขนาดไม่เกิน 4 MB รูปแบบ JPG หรือ PNG เท่านั้น)
 • กรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของผู้สอน และกดปุ่ม [ตกลง]

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี

 • กรอกข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของผู้สอน (ตรงตามข้อมูลในบัตรประชาชน) และกดปุ่ม [ตกลง]

หมายเหตุ: ผู้สอนสามารถส่งคำขอโอนรายได้จากการสอนหลังจากที่ข้อมูลสำหรับการโอนเงินข้างต้นได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วเท่านั้น (โดยระบบจะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลภายใน 2-3 วันทำการ)

2) สามารถดูรายละเอียดและตรวจสอบรายได้จากการสอนของแต่ละตารางสอน โดยการเลือกตารางสอนที่ต้องการในส่วนรายได้ล่าสุด

3) กดปุ่ม [รับโอนค่าสอน] เพื่อดูสรุปรายการโอนเงิน

 • สามารถส่งคำขอโอนรายได้จากการสอนหลังจากที่สอนเสร็จ 2 วัน (ยกเว้น กรณีที่มีการร้องเรียนจากผู้เรียนภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่เรียนเสร็จ หรือตรวจพบว่าผู้สอนไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ หรือแนวทางปฏิบัติของผู้สอนที่กำหนดไว้)
 • ระบบจะตัดรอบคำขอโอนเงินทุกวันอังคาร (23:59 น.) และผู้สอนจะได้รับเงินภายใน 2-3 วันทำการ
 • ระบบจะดำเนินการโอนเงินรายได้ของผู้สอนที่โอนออกได้ทั้งหมดที่คงเหลืออยู่ในระบบ ณ วัน-เวลาที่ผู้สอนส่งคำขอโอนรายได้จากการสอน
 • จำนวนเงินที่โอนออกได้ คือ รายได้ของผู้สอน หักด้วย ค่าธรรมเนียมการใช้บริการและค่าทำรายการลงทะเบียน (กรณีผู้เรียนจ่ายผ่านบัตรเครดิต)

หมายเหตุ: รายได้ของผู้สอน คือ รายได้ค่าสอนและรายได้อื่นๆ ของผู้สอน หลังหักส่วนลด Early Bird และ/หรือ ส่วนลดพิเศษอื่นๆ ที่ผู้สอนกำหนดไว้

4) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัญชีธนาคารและจำนวนเงิน และกดปุ่ม [ยืนยันการโอนเงิน]

5) ตรวจสอบสถานะคำขอโอนรายได้จากการสอน หรือ พิมพ์ใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าใช้บริการระบบ TeachPot โดยกดปุ่ม [ดูประวัติการโอนเงิน] ในระบบจัดการรายได้

 • ฟรี! คุณสามารถสมัครเป็นผู้สอน สร้างคลาส สร้างตารางสอน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • เราเรียกเก็บค่าใช้บริการระบบ TeachPot จากผู้สอน เมื่อผู้สอนมีรายได้จากการสอนเท่านั้น โดยแบ่งเป็น

1) ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

 • คิดเป็นร้อยละของรายได้ของผู้สอน (รายได้ค่าสอนและรายได้อื่นๆ ของผู้สอน หลังหักส่วนลด Early Bird และ/หรือ ส่วนลดพิเศษอื่นๆ ที่ผู้สอนกำหนดไว้) โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บริการขั้นต่ำ 70 บาทต่อการลงทะเบียนเรียน 1 ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมการใช้บริการจะขึ้นอยู่กับระดับของผู้สอน จำนวนของผู้เรียนใหม่และผู้เรียนเดิมที่ลงทะเบียนเรียนในตารางสอนนั้นๆ 

 

ทั่วไป

บรอนซ์

ซิลเวอร์

โกลด์

ผู้เรียนใหม่

18%

15%

12%

9%

ผู้เรียนเดิม

15%

12%

9%

6%


หมายเหตุ: ผู้เรียนเดิม คือ ผู้เรียนที่เคยลงทะเบียนเรียนในคลาส/ตารางเรียนอื่นๆ ของผู้สอนคนเดียวกัน


2) ค่าทำรายการลงทะเบียน (กรณีผู้เรียนจ่ายผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น)

 • คิดเป็นร้อยละ 2 ของจำนวนเงินสุทธิก่อนค่าทำรายการ

 • ระดับของผู้สอนจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์การสอนจริงผ่านระบบ TeachPot เมื่อผ่านเงื่อนไขครบทุกข้อต่อไปนี้ 

เงื่อนไข

ระดับ

บรอนซ์

ซิลเวอร์

โกลด์

จำนวนผู้เรียนที่เรียนแล้ว

100 คน

300 คน

500 คน

จำนวนครั้งที่สอนจบแล้ว

10 ครั้ง

20 ครั้ง

25 ครั้ง

คะแนนรีวิว (ดาว)

≥ 3.75 คะแนน

≥ 3.75 คะแนน

≥ 4.25 คะแนน


 • เมื่อผ่านเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ระดับของผู้สอนใหม่จะแสดงในโปรไฟล์ผู้สอนและค่าธรรมเนียมใหม่จะมีผลบังคับใช้กับตารางสอนที่สอนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป
  • ทั้งนี้ ระบบจะคำนวณจำนวนผู้เรียนที่เรียนแล้วแล้วจำนวนครั้งที่สอนจบแล้วหลังจากที่สอนเสร็จ 1 วัน
  • ตัวอย่าง เมื่อสอนครั้งล่าสุดเสร็จวันที่ 20 เมษายน 2562 ระบบจะคำนวณจำนวนผู้เรียนที่เรียนแล้วและรายได้สุทธิสะสมในวันที่ 21 เมษายน 2562 ว่าผ่านเงื่อนไขหรือไม่ หากผ่านเงื่อนไขที่กำหนด ระบบจะปรับระดับผู้สอน ณ วันที่ 21 เมษายน 2562 และคิดค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามระดับผู้สอนใหม่สำหรับตารางสอนที่สอนตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
 

 • เข้าไปที่ระบบจัดการคลาส (ใน [เมนูผู้สอน]) เลือกคลาสที่ต้องการแก้ไข และกดปุ่ม [ลบ Class นี้]
  • สำหรับการใช้งานบน PC – กดปุ่ม [ดูรายละเอียด Class] ที่มุมบนขวาของคลาสที่ต้องการลบ
  • สำหรับการใช้งานบน Mobile – กดบริเวณที่มีเครื่องหมาย [>] ที่อยู่บนราคาโดยประมาณของคลาสที่ต้องการลบ
 • สามารถลบคลาสได้ในกรณีที่ไม่มีตารางสอนเปิดอยู่เท่านั้น
 • ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันโดยการกดปุ่ม [ยืนยันการลบ] อีกครั้ง
 • เมื่อยืนยันการลบคลาสแล้วเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเปลี่ยนสถานะของคลาสเป็น "ปิดชั่วคราว" และข้อมูลทั้งหมดของคลาสนั้นจะไม่ถูกแสดงเป็นสาธารณะบนเว็บไซต์อีกต่อไป
 • หากต้องการเปลี่ยนสถานะเป็น "ออนไลน์" อีกครั้ง กรุณาติดต่อทีมงาน TeachPot

 • เข้าไปที่ระบบจัดการคลาส (ใน [เมนูผู้สอน]) และเลือกตารางสอนที่ต้องการแก้ไข
 • ในส่วนจัดการตารางสอน กดปุ่ม [ลบ] (หรือปุ่ม [ลบตารางสอน] สำหรับการใช้งานบน Mobile) ภายในส่วนสรุปข้อมูลตารางสอน
 • สามารถลบตารางสอนได้ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ลงทะเบียนเรียนในตารางสอนนี้เท่านั้น
 • ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันโดยการกดปุ่ม [ยืนยันการลบ] อีกครั้ง

การลบตารางวัน-เวลาที่ผู้สอนกำหนด

 • ไม่สามารถลบได้
 • หากไม่ต้องการรับข้อเสนอตารางเรียนจากผู้เรียนเพิ่มเติม ผู้สอนสามารถตั้งค่าสถานะของคลาสเป็น "ปิดชั่วคราว" โดยการลบคลาส

การลบตารางสอนที่ผู้เรียนเสนอมาและผู้สอนตอบรับแล้ว

 • ไม่สามารถลบได้