เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

วิธีการสมัครเรียน

เริ่มต้นทำความรู้จักกับประเภทคลาสเรียน

คลาสทั่วไป

 • ผู้สอนกำหนดวัน-เวลา สถานที่ จำนวนครั้งในการเรียน(แบบเรียนครั้งเดียวจบหรือเรียนหลายครั้ง)
 • ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทันทีที่ต้องการ

คลาสส่วนตัว

ดูเงื่อนไขและเสนอตารางเรียน
 • ผู้สอนกำหนดจำนวนชั่วโมงในการเรียน 1 ครั้ง ตารางวันเวลาและพื้นที่ที่สามารถสอนได้
 • ผู้เรียนเสนอวัน-เวลา 3 ทางเลือก และสถานที่ พร้อมทั้งเลือกจำนวนคนที่ต้องการลงทะเบียนเรียน (1-5 คน ตามค่าเรียนที่ผู้สอนกำหนด) แล้ว “เสนอตารางเรียน” ไปยังผู้สอน
ลงทะเบียนเรียนหลังจากผู้สอนตอบรับตารางเรียนที่เสนอ
 • โดยผู้เรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลา 23:59 น. ของวันถัดจากวันที่ผู้สอนตอบรับ
คลาสทั่วไป

ลงทะเบียนเรียนได้ทันทีที่ต้องการ

ลงทะเบียนเรียน

 • เข้าไปที่หน้ารายละเอียดคลาสและตารางเรียนที่คุณต้องการ
 • เลือกจำนวนคนและตัวเลือกพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)
 • กรอกอีเมลของเพื่อนที่ชวนมาเรียน (ถ้ามี)

คลาสส่วนตัว

ลงทะเบียนเรียนได้ หลังจากที่ผู้สอนตอบรับตารางเรียนที่เสนอ

1) เสนอตารางเรียน

 • เสนอวัน-เวลา 3 ทางเลือก และสถานที่ ตามแนวทางที่ผู้สอนกำหนดไว้
 • เลือกจำนวนคนที่ต้องการลงทะเบียนเรียน (1-5 คน)

2) รอผู้สอนตอบรับตารางเรียนที่เสนอ

  ผู้สอนจะตอบรับ/ปฎิเสธ ภายในเวลา 23:59 น. ของวันถัดไป

3) ยืนยันตัวตน

  สำหรับการลงทะเบียนเรียนคลาสส่วนตัวครั้งแรก (หากยังไม่ได้ทำในขั้นตอนการสมัครสมาชิก)

4) ลงทะเบียนเรียน เมื่อผู้สอนตอบรับตารางเรียนที่เสนอแล้ว

 • เข้าไปที่ส่วนเมนูของฉัน > กำลังจะเรียน > ตอบรับแล้ว
 • กรอกอีเมลของเพื่อนที่ชวนมาเรียน (ถ้ามี)
 • ผู้เรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลา 23:59 น. ของวันถัดจากวันที่ผู้สอนตอบรับ

1. เลือกวิธีการชำระเงิน และชำระเงิน

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

 • กรอกข้อมูลบัตรเครดิตให้ครบถ้วน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

 • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่กำหนด
 • แจ้งชำระเงินภายในเวลา 12:00 น. (เที่ยง) ของวันถัดจากวันที่ลงทะเบียนเรียน
 • แจ้งชำระเงินที่ ส่วนเมนูของฉัน > กำลังจะเรียน > รอการชำระเงิน

2. เข้าเรียนตามวัน เวลา และสถานที่ที่ลงทะเบียนเรียนไว้

  กรณีที่มีการชวนเพื่อนมาเรียน ระบบจะส่งอีเมลไปยังเพื่อนของคุณโดยอัตโนมัติ

3. แชร์ประสบการณ์การเรียนรู้และรับ T-Points

  ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นที่มีความยาวตั้งแต่ 80 ตัวอักษรขึ้นไป
  แล้วรับ T-Points เพื่อใช้แทนส่วนลดในครั้งถัดไป ทันที!