เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
ตารางเรียนของ
Kids Play With Clay "เด็ก ช่าง ปั้น" [เรียน 1 ครั้ง]
วันพุธ 17 ส.ค. 2565 (ลด 10%)
10:00 - 12:00 น.
วันพุธ 17 ส.ค. 2565 (ลด 10%)
14:00 - 16:00 น.
วันพฤหัส 18 ส.ค. 2565 (ลด 10%)
10:00 - 12:00 น.
วันพฤหัส 18 ส.ค. 2565 (ลด 10%)
14:00 - 16:00 น.
วันศุกร์ 19 ส.ค. 2565 (ลด 10%)
10:00 - 12:00 น.
วันศุกร์ 19 ส.ค. 2565 (ลด 10%)
14:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ 20 ส.ค. 2565 (ลด 10%)
10:00 - 12:00 น.
วันเสาร์ 20 ส.ค. 2565 (ลด 10%)
14:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ 21 ส.ค. 2565 (ลด 10%)
10:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์ 21 ส.ค. 2565 (ลด 10%)
14:00 - 16:00 น.
วันอังคาร 23 ส.ค. 2565 (ลด 10%)
10:00 - 12:00 น.
วันอังคาร 23 ส.ค. 2565 (ลด 10%)
14:00 - 16:00 น.
วันพุธ 24 ส.ค. 2565 (ลด 10%)
10:00 - 12:00 น.
วันพุธ 24 ส.ค. 2565 (ลด 10%)
14:00 - 16:00 น.
วันพฤหัส 25 ส.ค. 2565 (ลด 10%)
10:00 - 12:00 น.
วันพฤหัส 25 ส.ค. 2565 (ลด 10%)
14:00 - 16:00 น.
วันศุกร์ 26 ส.ค. 2565 (ลด 10%)
10:00 - 12:00 น.
วันศุกร์ 26 ส.ค. 2565 (ลด 10%)
14:00 - 16:00 น.
วันเสาร์ 27 ส.ค. 2565 (ลด 10%)
10:00 - 12:00 น.
วันเสาร์ 27 ส.ค. 2565 (ลด 10%)
14:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์ 28 ส.ค. 2565 (ลด 10%)
10:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์ 28 ส.ค. 2565 (ลด 10%)
14:00 - 16:00 น.
วันอังคาร 30 ส.ค. 2565 (ลด 10%)
10:00 - 12:00 น.
วันอังคาร 30 ส.ค. 2565 (ลด 10%)
14:00 - 16:00 น.
วันพุธ 31 ส.ค. 2565 (ลด 10%)
10:00 - 12:00 น.
วันพุธ 31 ส.ค. 2565 (ลด 10%)
14:00 - 16:00 น.