ทักษะทางธุรกิจ
Shaping Global Talents – Module 2 : Building Talent for Future Leader
Module 2 : Building Talent for Future Leader
แชร์
Line
 ติดตาม Class นี้
 ติดตาม Class นี้
ยังไม่มีตารางเรียน ณ ขณะนี้
ราคาประมาณ 15,000 บาท

รายละเอียด Class

อัพเดทล่าสุด 21/11/2561 เวลา 14:43 น.

Talent ถือเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันของแต่ละองค์กร   กลยุทธ์เพื่อเฟ้นหาและรักษาคนเก่ง ให้สอดคล้องกับทิศทาง     การเติบโตของธุรกิจ จำเป็นต้องปรับตัวกับบริบทของตลาดการจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงไป   การค้นหา และพัฒนา Talent ที่มีทักษะความสามารถ   สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน  จึงยังคงเป็นความท้าทายของกลยุทธ์งาน HR โดยเฉพาะระดับบริหารซึ่งกลายเป็นสงครามการช่วงชิงดาวเด่นในหลากหลายประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม

TMA ตระหนักถึงแนวโน้มที่กำลังกระทบตลาดแรงงานหลายภาคส่วน และมุ่งมั่นที่จะเปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยน เทคนิค ประสบการณ์ ความรู้  จากองค์กรที่มีความทันสมัย  น่าเชื่อถือ เข้าถึงแนวทางการปรับตัวตามธุรกิจอย่างก้าวทันอนาคต


Program Expectation

 • อธิบายบริบทความเปลี่ยนแปลงของทักษะและความต้องการในตลาดแรงงาน
 • ระบุประเภทและทักษะใหม่ของ Talent ที่องค์กรต้องพัฒนาให้สอดคล้องทันการเติบโตทางธุรกิจ
 • วิเคราะห์ปัจจัยสร้างความผูกพันกับกลุ่ม Talent ที่เป็นกุญแจหลักสู่การเป็น Successor ขององค์กรในอนาคต


รูปแบบการเรียนรู้

 • แลกเปลี่ยนเทรนด์ และแนวโน้มใหม่ๆ ที่จะส่งผลต่อการบริหาร Talent ในอนาคต
 • เผยแพร่ประสบการณ์ องค์ความรู้จากองค์กรชั้นนำ และผู้เชี่ยวชาญที่เคยทำจริง
 • อภิปรายกรณีศึกษา ระดมสมองเพื่อหากลยุทธ์การบริหาร Talent
 • ถาม-ตอบ

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

 - ไม่มี ​-  

เกี่ยวกับผู้สอน

นพวรรณ จุลกนิษฐ
ผู้หลงใหลสีสันของโลกออนไลน์และปั้น จ๊อบส์ ดีบี ดาวเด่นคู่ตลาดงานไทย
ผู้หลงใหลสีสันของโลกออนไลน์และปั้น จ๊อบส์ ดีบี ดาวเด่นคู่ตลาดงานไทย
ติดต่อสอบถาม
กรุณาแจ้งชื่อคลาสที่สนใจ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นในการให้บริการค่ะ
ติดต่อสอบถาม
กรุณาแจ้งชื่อคลาสที่สนใจ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นในการให้บริการค่ะ

Class นี้เหมาะสำหรับ

 • เจ้าของกิจการ และผู้ประกอบการ ในองค์กรขนาดกลาง ขนาดเล็ก (Entrepreneur)
 • ผู้บริหารระดับกลาง ถึงระดับสูง สายงานทรัพยากรบุคคล ในองค์กรขนาดใหญ่ (Middle to Senior Management Level from HR Fuction)
 • ระดับผู้จัดการบริหารจัดการ Talent Pool ในองค์กร
 • ผู้บริหารส่วนงานสรรหาบุคลากร
 • HR Business Partner

ตารางเรียน / กำหนดการ

Module 2 : Building Talent for Future Leader

 • กลยุทธ์ทางธุรกิจ กับแนวโน้ม การวางแผนอัตรากำลัง workforce planning
 • กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพ Talent ยุคใหม่ให้เชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กร
 • การทำ Job Mobility และ Job Rotation
 • เครื่องมือและแนวทางที่ใช้ประเมินศักยภาพของ Talent Pipeline
 • การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือเพื่อช่วยลดกระบวนการบริหารของ HR

ค่าเรียนนี้รวม

 ค่าเข้าร่วมสัมมนา ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม

แชร์
Line
 ติดตาม Class นี้
 ติดตาม Class นี้
ยังไม่มีตารางเรียน ณ ขณะนี้
ราคาประมาณ 15,000 บาท